经典案例

中建御湖壹号

zhōng jiàn yù hú yī hào

英协生生银河居

yīng xié shēng shēng yín hé jū

正商智慧城

zhèng shāng zhì huì chéng

越秀悦映湖山

yuè xiù yuè yìng hú shān

天时名苑

tiān shí míng yuàn

星河城西区

xīng hé chéng xī qū

中建雲山小镇

zhōng jiàn yún shān xiǎo zhèn

中国铁建青秀湾

zhōng guó tiě jiàn qīng xiù wān

六里桥北里

liù lǐ qiáo běi lǐ

安华西里社区

ān huá xī lǐ shè qū

望京新城

wàng jīng xīn chéng

金地两岸风华

jīn dì liǎng àn fēng huá